Top 10 projects to be presented at the final presentation on 21 June!

Chúc mừng 10 nhóm lọt vào vòng chung kết của Cuộc thi ARCHICAD BIM 2019!! We have a list of teams who are going to present at the final presentation on 21st June, 2019 (room Hoi truong A106, UAH). Congratulations to following teams: Team name Member University Order of presentation BMP4 Mai Ngọc Minh, Trịnh […]

Reference to help you to start your project is now available!

On 15th March, we organize the Announcement Day at UAH with interesting sharing experience from our professors and architects. You can find the recorded video and presentation right here. 1. Professor Lê Thị Minh Tâm explains the essential points of the brief “Phố Nước giải pháp cho nguồn sống đô thị” Length: 12:40 2. Professor […]

Khóa đào tạo phần mềm ARCHICAD miễn phí tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Năm nay tập huấn căn bản cho phần mềm Archicad sẽ được mở rộng toàn quốc và cho toàn thể sinh viên quan tâm đến phần mềm này. Các khoá tập huấn được tổ chức tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng để hỗ trợ cho các bạn thông tin và hiểu biết về phần […]